BB+++ is temporarily closed / BB+++ is tijdelijk gesloten

BB+++ is for unknown time closed for private issues. I cannnot accept any orders. The stock is available via: https://clippings.com/buisjes-en-beugels and http://www.flavouritesstore.nl/buisjes-beugels

BB+++ is gesloten voor onbepaalde tijd vanwege persoonlijke redenen. Ik kan geen bestellingen aannemen. De voorraad is verkrijgbaar via: https://clippings.com/buisjes-en-beugels en http://www.flavouritesstore.nl/buisjes-beugels